Công trình viễn thông nào là công trình an ninh quốc gia

26/04/2022
Chào quý cơ quan! Tôi đang công tác ở tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, theo tôi được biết có rất nhiều công trình viễn thông trên địa bàn tỉnh như trạm BTS, nhà trạm, các điểm bưu cục, điểm chuyển mạch... Vậy cho hỏi, các công trình trên có thuộc an ninh quốc gia và văn bản nào quy định các công trình viễn thông đó thuộc công trình an ninh quốc gia, công trình trọng điểm.. Độc giả: B- S - Nha Trang dongd****@yahoo.com
  • Theo quy định tại Luật Viễn thông, công trình viễn thông là công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể) và thiết bị mạng được lắp đặt vào đó. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông. Doanh nghiệp viễn thông công cộng, chủ mạng viễn thông dùng riêng, đại lý dịch vụ viễn thông và người sử dụng dịch vụ viễn thông có trách nhiệm bảo vệ mạng viễn thông, thiết bị đầu cuối của mình và tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng viễn thông công cộng.
   Về quy định công trình viễn thông thuộc loại công trình an ninh quốc gia hoặc công trình trọng điểm,... Bộ TTTT và Bộ Công An đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA v/v “Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin”, Thông tư này quy định cụ thể việc lập “danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng khác về cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin” và quy định về quy trình, thẩm quyền phê duyệt danh mục này.
   Quý độc giả có thể tham khảo các văn bản nêu trên tại trang http://mic.gov.vn/VBQPPL/

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn