Điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định mới nhất

Ngày hỏi:05/01/2019

Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi hỏi điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định cụ thể ra sao?

Hồng Yến (0907***)

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định mới nhất
   (ảnh minh họa)
  • Điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 11 Luật Khoa học và công nghệ 2013 như sau:

   1. Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi có đủ điều kiện sau đây:

   a) Có điều lệ tổ chức và hoạt động, mục tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật;

   b) Nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu, phương hướng và điều lệ tổ chức và hoạt động.

   2. Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo phân cấp của Chính phủ. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 8 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018)

   Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định.

   3. Việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   a) Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam;

   b) Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thành lập;

   c) Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép đặt trụ sở làm việc tại địa phương.

   4. Tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

   5. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện thành lập, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

   Trên đây là nội dung quy định về điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Khoa học và công nghệ 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn