Đối với xây dựng phần mềm nội bộ, nhà thầu có trách nhiệm bàn giao những giấy tờ gì?

26/04/2022

Nhờ giải đáp giúp tôi đối với xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, nhà thầu có trách nhiệm bàn giao những giấy tờ gì?

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 35 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020), quy định các giấy tờ mà nhà thấu có trách nhiệm bàn giao đối với xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cụ thể như sau:

   - Các tài liệu của từng giai đoạn trong quá trình xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp, mở rộng phần mềm theo nội dung hợp đồng đã ký kết;

   - Bộ chương trình cài đặt phần mềm;

   - Mã nguồn của chương trình (nếu có);

   - Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu phục vụ đào tạo người sử dụng, quản trị, vận hành; tài liệu quy trình bảo trì (nếu có); hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy chuẩn (nếu có);

   - Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối theo quy định (đối với dự án có kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương).

   Trên đây là các giấy tờ mà nhà thấu có trách nhiệm bàn giao đối với xây dựng, phát triển hoặc nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn