Hình thức quản lý dự án công nghệ thông tin

26/04/2022

Dự án công nghệ thông tin được quản lý theo hình thức nào theo quy định mới, nhờ anh chị giải đáp. Xin cảm ơn rất nhiều.

  • Theo Điều 42 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định hình thức quản lý dự án công nghệ thông tin cụ thể như sau:

   - Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định lựa chọn một trong các hình thức quản lý dự án sau:

   + Trực tiếp quản lý dự án khi chủ đầu tư có đủ điều kiện, năng lực;

   + Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.

   - Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án trong trường hợp trực tiếp quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án.

   Đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở xuống, chủ đầu tư có thể không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để hỗ trợ quản lý dự án.

   Trên đây là hình thức quản lý dự án công nghệ thông tin.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn