Hồ sơ thay đổi tên chủ thể đăng ký tên miền ".vn"

26/04/2022

Hồ sơ để thay đổi tên chủ sở hữu tên miền ".vn" được quy định như thế nào từ năm 2019?

  • Theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT (Có hiệu lực ngày 15/09/2019) quy định hồ sơ thay đổi chủ thể đăng ký tên miền ".vn", cụ thể như sau:

   "Các trường hợp được phép đổi tên chủ thể nêu tại khoản 6 Điều này, ngoài Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền, chủ thể sử dụng tên miền bổ sung bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc hoặc bản sao có chứng thực quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh sự thay đổi hợp lệ về quyền sử dụng tên miền theo các phương thức nộp hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này"

   Như vậy, hồ sơ thay đổi tên chủ thể đăng ký tên miền ".vn" gồm: Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền, chủ thể sử dụng tên miền; Bản sao hợp lệ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản tổ chức lại doanh nghiệp; Giấy tờ chứng minh sự thay đổi hợp lệ về quyền sử dụng tên miền.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn