Hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

26/04/2022

Hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi hiện đang công tác tại CTCP phân bón Bình Điền, bộ phận IT. Trong quá trình làm việc, bộ phận tôi dự định chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet cho một đơn vị khác và tên miền này được cấp không thông qua hoạt động đấu giá. Tuy nhiên, chúng tôi không biết pháp luật quy định như thế nào về hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Hoàng Phương (0908***)

  • Hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được quy định tại Điều 3 Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành như sau:

   1. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (sau đây gọi tắt là Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg), nội dung chi Tiết như sau:

   a) Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Địa chỉ nộp hồ sơ: Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet nộp tại Nhà đăng ký “.vn” đang quản lý tên miền Internet chuyển nhượng có tên trong danh sách được công bố tại địa chỉ www.nhadangky.vn.

   3. Kể từ thời điểm Nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định tại Khoản 1 Điều này đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

   a) Bên chuyển nhượng không được chuyển đổi Nhà đăng ký, thay đổi tên chủ thể hoặc trả lại tên miền;

   b) Các chủ thể khác (ngoài bên nhận chuyển nhượng) không được nộp hồ sơ đăng ký tên miền chuyển nhượng;

   c) Trong trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này gửi đến Nhà đăng ký thì hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet sẽ không còn giá trị.

   4. Phương thức nộp hồ sơ:

   a) Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký:cá nhân là các bên tham gia chuyển nhượng, hoặc người thay mặt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internetcần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) để Nhà đăng ký đối chiếu với các thông tin trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

   b) Gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính: cá nhân là các bên tham gia chuyển nhượng, hoặc người thay mặt tổ chức, doanh nghiệp làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internetphải gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) để Nhà đăng ký đối chiếu với các thông tin trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 16/2016/TT-BTTTT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 3 Thông tư 16/2016/TT-BTTTT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn