Nội dung thuyết minh của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CNTT

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi từ năm 2020 thì báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CNTT có những nội dung cần thuyết minh gì? Mong nhận được phản hồi.

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì nội dung thuyết minh của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CNTT có những nội dung sau đây:

   => Nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công.

   Ngoài ra, dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cần thuyết minh rõ các nội dung sau:

   - Đánh giá sự tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

   - Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị, trong đó có phân tích, lựa chọn phương án bảo đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan; yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống bảo đảm sẵn sàng với IPv6 nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên môi trường Internet;

   - Thiết kế cơ sở của phương án chọn.

   Trên đây là những nội dung mà báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CNTT cần phải thuyết minh.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn