Phân loại thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào?

26/04/2022

Phân loại thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào? Bạn đọc Quang Hiếu, địa chỉ mail quanghieu****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em học bên hệ thống thông tin quản lý, cũng ít có điều kiện nghiên cứu về pháp luật. Em đang tìm hiểu về việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Cho em hỏi: Phân loại thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn!

  • Phân loại thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo đó:

   Thông tin xử lý thông qua hệ thống thông tin được phân loại theo thuộc tính bí mật như sau:

   a) Thông tin công cộng là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân được công khai cho tất cả các đối tượng mà không cần xác định danh tính, địa chỉ cụ thể của các đối tượng đó;

   b) Thông tin riêng là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm đối tượng đã được xác định danh tính, địa chỉ cụ thể;

   c) Thông tin cá nhân là thông tin trên mạng gắn với việc xác định danh tính một người cụ thể;

   d) Thông tin bí mật nhà nước là thông tin ở mức Mật, Tối Mật, Tuyệt Mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về phân loại thông tin trong bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, được quy định tại Thông tư 47/2015/TT-BCA. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn