Quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internetnhư thế nào?

  • Theo Bộ Thông tin và Truyền thông: Người sử dụng dịch vụ internet có quyền và nghĩa vụ sau:

   1. Được sử dụng các dịch vụ internet, trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

   2. Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng đó giao kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc đại lý internet.

   3. Chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, tuyến đi trên internet theo quy định của pháp luật.

   4. Bảo vệ mật khẩu, khóa mật mã, thông tin cá nhân, hệ thống thiết bị của mình và chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin.

   5. Không được cung cấp dịch vụ cho công cộng và kinh doanh lại các dịch vụ.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn