Quy định về thời gian thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin?

Ngày hỏi:25/09/2020

Nghe nói quy định về hợp đồng thuê dịch vụ CNTT sắp tới sẽ có hiệu lực pháp luật. Xin hỏi về thời gian thực hiện hợp đồng này được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về thời gian thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 4 Thông tư 23/2020/TT-BTTTT (Có hiệu lực từ 25/10/2020) quy định về thời gian thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin như sau:

   - Thời gian chuẩn bị cung cấp dịch vụ: Thời gian nhà cung cấp dịch vụ xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ; thời gian thực hiện kiểm thử hoặc vận hành thử; thời gian đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ (nếu có);

   - Thời gian thuê dịch vụ: Tính từ thời điểm nghiệm thu, bàn giao dịch vụ để đưa vào sử dụng đến khi kết thúc thời gian thuê dịch vụ;

   - Thời gian chuyển giao, bàn giao và thực hiện các nghĩa vụ khác: Thời gian chuyển giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ và thời gian nhà cung cấp dịch vụ hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê dịch vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn