Sử dụng cân bàn không có tem kiểm định khi kinh doanh có vi phạm pháp luật không?

Ngày hỏi:19/05/2022

Sử dụng cân bàn không có tem kiểm định khi kinh doanh có vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt đối với cân bàn không đúng quy định pháp luật như thế nào? Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực gạo xuất khẩu nhưng trong quá trình làm việc tôi thấy cân bàn không có tem kiểm định. Vậy cho tôi hỏi việc sử dụng cân này không có tem kiểm định có vi phạm pháp luật không? Xin cảm ơn!

  • Sử dụng cân bàn không có tem kiểm định khi kinh doanh có vi phạm pháp luật không?

   Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BKHCN quy định về giải thích từ ngữ như sau:

   4. Kiểm định là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận phương tiện đo đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

   Căn cứ Điều 4 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BKHCN quy định về danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo như sau:

   Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo bao gồm:

   1. Các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:

   (Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

   - Ký hiệu “x”: biện pháp phải được thực hiện đối với phương tiện đo;

   - Ký hiệu “-”: biện pháp không phải thực hiện đối với phương tiện đo;

   - Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.

   Lĩnh vực đo khối lượng

   4

   Cân phân tích

   -

   x

   x

   x

   12 tháng

   5

   Cân kỹ thuật

   -

   x

   x

   x

   12 tháng

   6

   Cân bàn

   x

   x

   x

   x

   12 tháng

   7

   Cân đĩa

   x

   x

   x

   x

   12 tháng

   8

   Cân đồng hồ lò xo

   x

   x

   x

   x

   12 tháng

   9

   Cân treo dọc thép-lá đề

   x

   x

   x

   x

   12 tháng

   10

   Cân treo móc câu

   x

   x

   x

   x

   12 tháng

   11

   Cân ô tô

   x

   x

   x

   x

   12 tháng

   12

   Cân tàu hỏa tĩnh

   x

   x

   x

   x

   12 tháng

   13

   Cân tàu hỏa động

   x

   x

   x

   x

   24 tháng

   14

   Cân băng tải

   x

   x

   x

   x

   12 tháng

   15

   Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới

   x

   x

   x

   x

   12 tháng

   16

   Quả cân cấp chính xác E2

   -

   x

   x

   x

   24 tháng

   17

   Quả cân cấp chính xác đến F1

   -

   x

   x

   x

   12 tháng

   2. Các phương tiện đo không được quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có quy định phải được kiểm định, hiệu chuẩn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp, hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nhưng không phải phê duyệt mẫu”.

   Theo đó, đối với các thiết bị đo lường như cân bàn bắt buộc phải có kiểm định và chứng nhận kiểm định. Như vậy, công ty bạn sử dụng cân không có tem kiểm định và chứng nhận kiểm định là vi phạm pháp luật.

   Mức xử phạt đối với cân bàn không đúng quy định pháp luật như thế nào?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

   2. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là áp dụng đối với tổ chức. Đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền được giảm đi một nửa, trừ quy định tại các Điều 11, 12 và 13 của Nghị định này.

   Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định trên quy định về vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 như sau:

   1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây khi sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị đến 1.000.000 đồng (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

   a) Không có chứng chỉ kiểm định (tem, dấu, giấy chứng nhận) hoặc hiệu chuẩn theo quy định;

   Như vậy, công ty bạn sử dụng cân bàn không có tem kiểm định sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi sử dụng một hoặc nhiều phương tiện đo có tổng giá trị đến 1.000.000 đồng.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn