Tài liệu làm căn cứ lập thiết kế chi tiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin

26/04/2022

Việc lập thiết kế chi tiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin căn cứ vào những tài liêu nào theo quy định mới nhất hiện nay? Lập thiết kế chi tiết đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn NSNN được quy định ra sao? Mong được giải đáp.

  • Tài liệu làm căn cứ lập thiết kế chi tiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin

   Tài liệu làm căn cứ lập thiết kế chi tiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020), cụ thể các tài liệu sau:

   - Quyết định phê duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, trừ trường hợp dự án thực hiện theo hình thức báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

   - Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin được áp dụng;

   - Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

   - Báo cáo kết quả khảo sát;

   - Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung (nếu có) và các yêu cầu khác (nếu cần thiết).

   Lập thiết kế chi tiết đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn NSNN

   Lập thiết kế chi tiết đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn NSNN quy định tại Điều 26 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020), cụ thể các tài liệu sau:

   - Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê các tổ chức, cá nhân lập thiết kế chi tiết và dự toán. Trong quá trình thiết kế, được phép sử dụng thiết kế điển hình cho các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin tương tự nhau.

   - Tài liệu làm căn cứ để thiết kế chi tiết

   + Quyết định phê duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, trừ trường hợp dự án thực hiện theo hình thức báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

   + Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin được áp dụng;

   + Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

   + Báo cáo kết quả khảo sát;

   + Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung (nếu có) và các yêu cầu khác (nếu cần thiết).

   - Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết phải thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình triển khai, nghiệm thu sản phẩm của dự án khi chủ đầu tư yêu cầu.

   Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết không được sử dụng danh nghĩa của các tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết khác dưới bất kỳ hình thức nào.

   - Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết và dự toán phải bàn giao cho chủ đầu tư hồ sơ thiết kế chi tiết với số lượng đủ bảo đảm phục vụ cho công tác quản lý đầu tư và lưu trữ.

   - Hồ sơ thiết kế chi tiết được duyệt phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

   Trên đây là các tài liệu làm căn cứ lập thiết kế chi tiết trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án công nghệ thông tin.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn