Thẩm quyền xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống đề xuất cấp độ từ 1 đến 3 của Bộ Tài chính

26/04/2022

Chào Ban biên tập, tôi là Lê Hữu Bằng, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đảm bảo hệ thống tin tin mạng của Bộ Tài chính, có thắc mắc tôi mong nhận  được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: Thẩm quyền xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống đề xuất cấp độ từ 1 đến 3 của Bộ Tài chính được quy định ra sao? 

  • Thẩm quyền xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống đề xuất cấp độ từ 1 đến 3 của Bộ Tài chính quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 201/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

   a) Đề xuất cấp độ (lập hồ sơ đề xuất cấp độ):

   - Đối với hệ thống phải lập dự án, chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị lập dự án đề xuất cấp độ.

   - Đối với hệ thống thuê dịch vụ, đơn vị chủ trì thuê dịch vụ đề xuất cấp độ.

   - Đối với hệ thống đang trong giai đoạn triển khai, chủ quản hệ thống thông tin chỉ đạo đơn vị chủ trì triển khai hệ thống đề xuất cấp độ.

   - Đối với hệ thống đang vận hành, chủ quản hệ thống thông tin chỉ đạo đơn vị vận hành hệ thống thông tin đề xuất cấp độ. Trường hợp đơn vị vận hành hệ thống thông tin ngang cấp với chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị vận hành hệ thống thông tin phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin đề xuất cấp độ.

   b) Thẩm định, phê duyệt cấp độ:

   - Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin thực hiện thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 1 hoặc cấp độ 2.

   - Đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 3: Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ; Chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn