Thiết kế cơ sở dự án CNTT sẽ có những nội dung gì?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi, từ năm 2020 thì thiết kế cơ sở dự án CNTT sẽ có những nội dung gì? Nhờ tư vấn.

  • Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020), quy định nội dung của thiết kế cơ sở dự án CNTT cụ thể như sau:

   *Phần thuyết minh:

   - Mô tả các yêu cầu của dự án;

   - Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng;

   - Thuyết minh mô hình tổng thể, mô hình lô-gic, mô hình vật lý của hệ thống hoặc các thành phần của hệ thống (nếu có), đưa ra các hạng mục đầu tư chính của dự án theo phương án đã chọn bảo đảm thể hiện được các kết nối bên trong, bên ngoài, đường truyền (nếu có) của hệ thống và tính toán (sizing) thông số kỹ thuật cơ bản, số lượng thiết bị;

   - Khối lượng sơ bộ các công tác xây lắp, thiết bị và các yêu cầu về kỹ thuật; khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan;

   - Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

   *Phần sơ đồ sơ bộ:

   - Các tài liệu về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện khác; sơ đồ sơ bộ xây lắp, lắp đặt (đối với xây lắp mạng, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và các phụ kiện);

   - Sơ đồ sơ bộ thể hiện việc kết nối, liên thông với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan.

   *Nội dung chính của thiết kế cơ sở đối với các hạng mục hoặc dự án mua sắm dự phòng, thay thế các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại bao gồm:

   - Danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại và các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị;

   - Thống kê khối lượng các thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại.

   Trên đây là nội dung của thiết kế cơ sở dự án CNTT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn