Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ công nghệ thông tin sẽ thuộc về ai?

26/04/2022

Tôi đang thắc măc, mong giải đáp: Nếu cơ quan, tổ chức thuê dịch vụ công nghệ thông tin thì các thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê sẽ thuộc về ai? Theo quy định mới.

  • Theo Điều 48 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định:

   "Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc sở hữu của cơ quan, đơn vị thuê. Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chuyển giao đầy đủ cho cơ quan, đơn vị thuê các thông tin, dữ liệu khi kết thúc hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin."

   Như vậy, các thông tin, dữ liệu, sản phẩm hình thành trong quá trình dịch vụ công nghệ thông tin sẽ thuộc cơ quan, tổ chức thuê.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn