Việc báo cáo hoạt động chứng thực chữ ký số đột xuất được tiến hành ra sao?

26/04/2022

Việc thực hiện báo cáo đột xuất hoạt động chứng thực chữ ký số được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, tôi có tìm hiểu thêm về hoạt động chứng thực chữ ký số. Tuy nhiên, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Qua một số tài liệu, tôi được biết, hoạt động báo cáo chứng thực kỹ số được thực hiện theo định kỳ và trong một số trường hợp đột xuất. Cho tôi hỏi, hiện nay, việc báo cáo hoạt động chứng thực chữ ký số đột xuất được tiến hành ra sao? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Thanh Hiền (hien***@gmail.com)

  • Ngày 26/11/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 17/2014/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được cấp giấy công nhận và thuê bao được cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức báo cáo).

   Theo đó, việc thực hiện báo cáo đột xuất hoạt động chứng thực chữ ký số là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 6 Thông tư 17/2014/TT-BTTTT. Cụ thể như sau:

   1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài thực hiện báo cáo đột xuất theo mẫu tại Phụ lục số II khi thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Thay đổi về đại diện theo pháp luật; nhân sự chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, vận hành hệ thống, cấp phát chứng thư số; địa chỉ; thông tin liên lạc của tổ chức; thay đổi về tính năng kỹ thuật của hệ thống cung cấp chứng thư số có ảnh hưởng đến điều kiện đảm bảo an toàn chữ ký số.

   b) Thay đổi về tính năng kỹ thuật của hệ thống cung cấp chứng thư số có ảnh hưởng đến điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số;

   c) Tạm dừng cung cấp chứng thư số mới;

   d) Khi bị lộ khóa; hệ thống cấp phát chứng thư số bị xâm nhập; hệ thống cấp phát chứng thư số không thể hoạt động; trường hợp có sự cố kỹ thuật khác.

   2. Thuê bao được cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam thực hiện báo cáo đột xuất theo mẫu tại Phụ lục số III khi thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Bị lộ khóa bí mật;

   b) Phát hiện hiện tượng giả mạo;

   c) Mất, hỏng thiết bị lưu trữ khóa bí mật.

   3. Thời hạn gửi báo cáo: Muộn nhất sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi xảy ra hoặc phát hiện trường hợp đột xuất.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về việc thực hiện báo cáo đột xuất hoạt động chứng thực chữ ký số. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 17/2014/TT-BTTTT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn