Việc đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền được áp dụng trong các trường hợp nào?

Ngày hỏi:08/10/2019

Liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Ban biên tập cho hỏi: Việc đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền được áp dụng trong các trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền được áp dụng trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT, cụ thể như sau:

   - Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

   - Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

   - Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;

   - Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn