2 trường hợp để điều chỉnh thiết kế chi tiết đã phê duyệt của dự án công nghệ thông tin

26/04/2022

Theo quy định mới nhất thì thiết kế chi tiết đã phê duyệt của dự án công nghệ thông tin được điều chỉnh trong trường hợp nào? Mong được giải đáp.

  • Theo Khoản 1 Điều 30 Nghị định 73/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định các trường hợp được điều chỉnh thiết kế chi tiết đã phê duyệt của dự án công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

   - Khi dự án được điều chỉnh theo quy định tại Điều 23 Nghị định này và có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế;

   - Trong quá trình triển khai thực hiện phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý nếu không thay đổi thiết kế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư của dự án, tiến độ, biện pháp triển khai và hiệu quả đầu tư của dự án.

   Trên đây là 02 trường hợp được điều chỉnh thiết kế chi tiết đã phê duyệt của dự án công nghệ thông tin.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn