Áp dụng Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ

26/04/2022
Đề nghị cho biết cách áp dụng Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ
    • Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:Theo quy định của Khoản 7 Điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế trừ trường hợp được người quyết định đầu tư cho phép.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn