Bảng định mức chi phí quản lý của phương pháp dự toán theo chuyên gia được quy định như thế nào?

26/04/2022

Ban tư vấn giải đáp giúp tôi định mức chi phí quản lý của phương pháp dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được quy định mới như thế nào? Xin cảm ơn ban tư vấn đã hỗ trợ nhiệt tình.

  • Theo Bảng 5.2 Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 09/04/2020) quy định bảng định mức chi phí quản lý của phương pháp dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

   BẢNG 5.2: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ

   Đơn vị tnh: %

   STT

   NI DUNG CÔNG VIỆC

   Chi phí chuyên gia trực tiếp (tỷ đồng)

   Ccg ≤1

   1 < Ccg < 5

   Ccg ≥ 5

   1

   - Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có).

   65

   2

   Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có) (đối với hạng mục đào tạo chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật)

   - Chi phí quản lý dự án;

   - Chi phí tư vấn đầu tư;

   - Chi phí khác.

   55

   50

   45

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn