Bảng tổng hợp chi phí thiết bị trong phương pháp lập dự toán ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày hỏi:10/03/2020

Xin chào ban tư vấn, cho tôi hỏi vấn đề sau: Khi tổng hợp các chi phí thiết bị thì mình cần lập bảng thống kê như thế nào? Nêu quy định mới nhất về vấn đề này. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 09/04/2020) quy định bảng tổng hợp chi phí thiết bị trong phương pháp lập dự toán ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

   BẢNG 2.2: TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ

   Đơn vị tnh: đồng

   STT

   NỘI DUNG CHI PH

   GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ

   THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

   GIÁ TRỊ SAU THUẾ

   [1]

   [2]

   [3]

   [4]

   [5]

   1

   Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ thông tin

   - Chi phí mua sắm thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi, phần mềm thương mại và các thiết bị khác;

   - Chi phí phần mềm nội bộ.

   2

   Chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu; thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu.

   3

   Chi phí lắp đặt thiết bị; cài đặt phần mềm; kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và phần mềm.

   4

   Chi phí đào tạo hướng dẫn sử dụng; chi phí đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành hệ thống (nếu có).

   5

   Chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có).

   TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5)

   GTB

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn