Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP phải điều chỉnh trong trường hợp nào?

26/04/2022

Theo các quy định mới nhất về việc đầu tư dự án PPP, cho hỏi là trong trường hợp nào thì báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án PPP phải được điều chỉnh? Nhờ hỗ trợ.

  • Theo Khoản 1 Điều 24 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) các trường hợp sau đây phải điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP:

   - Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng;

   - Xuất hiện các yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội cho dự án;

   - Quy hoạch, chính sách, pháp luật có liên quan thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu, địa điểm, quy mô của dự án;

   - Không lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn