Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP được lập dựa trên căn cứ nào?

26/04/2022

Theo các quy định của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với các dự án PPP là vô cùng quan trọng. Vậy báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được lập dựa trên căn cứ nào?

  • Theo Khoản 2 Điều 14 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021), căn cứ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm:

   - Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

   - Quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án;

   - Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn