Bên ngoài hồ sơ dự thầu thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư được ghi ra sao?

26/04/2022

 Theo quy định thì bên ngoài hồ sơ dự thầu khi tham gia đấu thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được ghi ra sao? Rất mong sớm nhận phản hồi. 

  • Bên ngoài hồ sơ dự thầu khi tham gia đấu thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được ghi theo quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT. Cụ thể như sau:

   - Túi đựng HSĐXKT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSĐXKT, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT”. Túi đựng HSĐXTC bao gồm bản gốc và các bản chụp HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH”.

   - Trường hợp nhà đầu tư có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì hồ sơ sửa đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “HSĐXKT SỬA ĐỔI”, “HSĐXKT THAY THẾ”, “HSĐXTC SỬA ĐỔI”, “HSĐXTC THAY THẾ”.

   - Các túi đựng: HSĐXKT, HSĐXTC, HSĐXKT sửa đổi, HSĐXTC sửa đổi, HSĐXKT thay thế, HSĐXTC thay thế phải được niêm phong. Cách niêm phong theo quy định riêng của nhà đầu tư.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn