Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

26/04/2022
Tôi làm việc tại Ban Quản lý dự án cấp huyện từ tháng 5/2012 đến nay. Đối với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, đơn vị tôi thuê đơn vị tư vấn để giám sát thi công; đồng thời bên tôi (chủ đầu tư) thành lập tổ giám sát, quản lý kỹ thuật thi công xây dựng công trình gồm thành viên giám sát chủ đầu tư và thành viên giám sát của đơn vị tư vấn. Từ tháng 5/2012 đến nay tôi tham gia tổ giám sát của chủ đầu tư (chưa có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng) đã đủ 3 năm và số lượng công trình theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Vậy cho tôi hỏi, theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thì tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III không?
    • Theo Quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cá nhân đã trực tiếp tham gia giám sát thi công xây dựng được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Do đó, ông Thái Hoàng Ân có thể đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III theo quy định.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn