Chi phí phát sinh không có trong hợp đồng dự án có được thanh toán không?

26/04/2022

Tôi đang quyết toán một công trình điện. Có 1 đường dây trung thế nhà thầu làm đúng hợp đồng, nhưng vì không giải phóng mặt bằng được nên đã phải bỏ dở để chuyển sang tuyến khác. Vậy khối lượng nhà thầu đã làm đó có được thanh toán không? Nếu tính vào dự án thì khi tăng tài sản nó được tính vào đâu? Vì khối lượng này không phải là tuyến đường dây hoàn thiện.

  • Theo Điểm b Khoản 6 Điều 67 Luật đấu thầu 2013 quy định khi thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng thì giá hợp đồng giữa bên giao thầu và bên thực hiện thầu sẽ thay đổi.

   Theo thông tin bạn cung cấp các chi phí phát sinh thêm là do trường hợp khách quan của thực tế, vậy nên bên giao thầu phải có trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh thêm do lý do khách quan.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ quyết toán, gồm các tài liệu sau:

   - Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

   - Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký, giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu.

   - Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng.

   - Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

   Vậy nên, khi các chi phí tăng lên phát sinh ngoài hợp đồng được ghi cụ thể bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn