Cơ quan có trách nhiệm thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên mạng đấu thầu

26/04/2022

Theo quy định mới thì việc thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên mạng đấu thầu thuộc về trách nhiệm của cơ quan nào? Mong nhận được giải đáp.

  • Theo Điểm a Khoản 1 Điều 25 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/02/2020) quy định cơ quan có tránh nhiệm thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên mạng đấu thầu, cụ thể như sau:

   => Báo Đấu thầu có trách nhiệm thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu quy định tại Khoản 1 Điều 24 của Thông tư này. Tài khoản thu chi phí là tài khoản Việt Nam đồng của Báo Đấu thầu mở tại ngân hàng thương mại. Khoản thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu được Báo Đấu thầu chuyển một phần sang Trung tâm theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bù đắp việc thực hiện nâng cấp, vận hành Hệ thống nhằm bảo đảm Hệ thống hoạt động liên tục, ổn định phục vụ việc thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống, phần còn lại được sử dụng để thực hiện chức năng đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 25 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn