Có thể dùng tiền nước ngoài tại đấu thầu trong nước không? Chí phí tối đa để lập và thẩm định hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?

Ngày hỏi:23/04/2022

Có thể dùng tiền nước ngoài tại đấu thầu trong nước không? Chí phí tối đa để lập và thẩm định hồ sơ mời thầu? Tôi đang tham gia đấu thầu trong nước và muốn hỏi là có thể sử dụng tiền nước ngoài để tham gia dự thầu được không? Chi phí mà bên mời thầu phải chi trả khi lập và thẩm định hồ sơ mời thầu tối đa sẽ khoản bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Có thể dùng tiền nước ngoài tại đấu thầu trong nước không? Chí phí tối đa để lập và thẩm định hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Có thể dùng tiền nước ngoài tại đấu thầu trong nước không?

   Căn cứ theo Điều 10 Luật Đấu thầu 2013 quy định về đồng tiền dự thầu như sau:

   1. Đối với đấu thầu trong nước, nhà thầu chỉ được chào thầu bằng đồng Việt Nam.

   2. Đối với đấu thầu quốc tế:

   a) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền dự thầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá ba đồng tiền; đối với một hạng mục công việc cụ thể thì chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền;

   b) Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu quy định nhà thầu được chào thầu bằng hai hoặc ba đồng tiền thì khi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải quy đổi về một đồng tiền; trường hợp trong số các đồng tiền đó có đồng Việt Nam thì phải quy đổi về đồng Việt Nam. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền quy đổi, thời điểm và căn cứ xác định tỷ giá quy đổi;

   c) Đối với chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu phải chào thầu bằng đồng Việt Nam;

   d) Đối với chi phí ngoài nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì đối với dự thầu trong nước chỉ được sử dụng đồng tiền Việt Nam. Do đó, đối chiếu với trường hợp của bạn trong trường hợp này sẽ không thể dùng tiền nước ngoài để đấu thầu.

   Chí phí tối đa để lập và thẩm định hồ sơ mời thầu?

   Theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu như sau:

   a) Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng;

   b) Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

   Theo đó, chi phí tối đa để lập hồ sơ, thẩm định mỗi việc tối đa là 50 triệu đồng. Do đó, tổng số tiền tối đa của việc lập hồ sơ và thẩm định sẽ là 100 triệu đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn