Công nhận năng lực giám sát kỹ thuật công trình xây dựng

26/04/2022
Công ty chúng tôi được thành lập năm 2010, trong giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp có chức năng hành nghề hoạt động tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi. Đến nay năm 2015, công ty đã tham gia giám sát trên 5 công trình thủy lợi cấp IV. Số lượng kỹ sư có giấy chứng chỉ hành nghề giám sát kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi là 3 kỹ sư (có đóng bảo hiểm). Chúng tôi được biết, theo khoản 3, Điều 51 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì đơn vị được giám sát công trình cấp III (đã giám sát được ít nhất 5 công trình cấp IV): “Đối với tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện để xếp hạng, nếu đã giám sát thi công ít nhất 5 công trình cấp IV thì được giám sát thi công xây dựng công trình cấp III cùng loại”. Nhưng vừa rồi đăng ký thông tin năng lực công ty trên trang web của Sở Xây dựng thì Sở chỉ công nhận cho công ty chúng tôi giám sát kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi cấp IV. Vậy, chúng tôi muốn được biết Sở Xây dựng chỉ công nhận năng lực giám sát kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi của công ty chúng tôi trên trang web của Sở là từ cấp IV trở xuống có đúng không?
  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì "Đối với tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện đế xếp hạng, nếu đã giám sát thi công ít nhất 5 công trình cấp IV thì được giám sát thi công xây dựng công trình cấp III cùng loại".

   Vì vậy, công ty của ông đã tham gia giám sát 5 công trình thủy lợi cấp IV thì Sở Xây dựng cần xem xét để công nhận năng lực giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp III cho Công ty.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn