Công thức xác định dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được quy định như thế nào?

26/04/2022

Công thức nào được sử dụng để xác định dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin? Văn bản mới nhất quy định về vấn đề này. Xin cảm ơn.

  • Công thức xác định dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Mục 2 Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 09/04/2020) quy định công thức xác định dự toán theo chuyên gia trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

   Cdt = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT (5.1)

   Trong đó:

   + Cdt: Chi phí của công việc cần lập dự toán;

   + Ccg: Chi phí chuyên gia trực tiếp;

   + Cql: Chi phí quản lý;

   + Ck: Chi phí khác;

   + TN: Thu nhập chịu thuế tính trước;

   + VAT: Thuế giá trị gia tăng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn