Công ty cổ phần có vốn nhà nước có phải áp dụng luật đấu thầu?

26/04/2022

Công ty tôi là công ty cổ phần có 35% vốn nhà nước, các dự án dưới 20 tỷ có phải thực hiện theo luật đấu thấu không?

  • Công ty cổ phần có vốn nhà nước có phải áp dụng luật đấu thầu?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định đối tượng thuộc phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu 2013 thì Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này sẽ thuộc đối tượng áp dụng luật đấu thầu.

   Căn cứ theo Điểm c Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013 quy định như sau:

   Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

   Và căn cứ theo Khoản 44 Điều 4 Luật Đầu tư 2013 thì vốn nhà nước gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

   Do đó đối với trường hợp các dự án dưới 20 tỷ mà công ty bạn tự mình thực hiện thì khi đó vốn nhà nước được xác định là 35% và thuộc đối tượng phải áp dụng Luật Đầu tư 2013.

   Trong trường hợp công ty bạn chỉ bỏ vốn một phần thì phần vốn của nhà nước phải dược xác định lại:

   Ví dụ: dự án 20 tỷ mà công ty bạn chỉ đầu tư 10 tỷ chiếm 50% tổng mức đầu tư dự án khi đó phần vốn nhà nước được xác định như sau: 35% x 50% = 17,5% khi này phần vôn nhà nước đã thắp hơn 30% như quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013 do đó sẽ không cần phải áp dụng quy định về đấu thầu. Mà nếu công ty lựa chọn áp dụng Luật đấu thầu phải tuân theo quy định của luật đấu thầu.

   Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn