Đảm bảo cạnh tranh trong công tác tham gia đấu thầu

26/04/2022
Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ đấu thầu thiết kế kỹ thuật của dự án cao ốc văn phòng tại TP.HCM sử dụng nguồn vốn tự có và vốn vay. Hiện chúng tôi đang gặp phải và thắc mắc một số vấn đề sau: Theo khoản a mục 1 điều 11 “Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu” của luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có quy định : “Nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế kỹ thuật của dự án …” Nhưng theo khoản a mục 1 điều 3 “Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu” của nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ về việc: Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng, thì quy định “Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) được tham gia đấu thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho đến trước ngày 01/04/2009.” Xin hỏi Bộ Xây dựng vậy sau thời điểm 01/04/2009 thì nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) có được phép tham gia đấu thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho dự án hay không.
    • Theo Văn bản số 526/TTg-KTN ngày 08/4/2009, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ V (tháng 5 năm 2009) việc tạm hoãn thực hiện quy định tại điểm a và điểm d, Điều 11 của Luật Đấu thầu cho đến khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến xây dựng cơ bản có hiệu lực thi hành. Trong khi chưa có hướng dẫn mới, quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng vẫn còn hiệu lực thi hành thì đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng công trình có thể tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn