Đàm phán sơ bộ hợp đồng khi đấu thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Đàm phán sơ bộ hợp đồng khi đấu thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được quy định ra sao? 

  • Đàm phán sơ bộ hợp đồng khi đấu thầu thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT. Cụ thể như sau:

   36.1. Nhà đầu tư xếp hạng thứ nhất được mời đến đàm phán sơ bộ hợp đồng. Trường hợp nhà đầu tư được mời đến đàm phán sơ bộ hợp đồng nhưng không đến hoặc từ chối đàm phán sơ bộ hợp đồng thì nhà đầu tư sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm d Mục 17.6 CDNĐT. Trường hợp đàm phán sơ bộ hợp đồng không thành công, Bên mời thầu báo cáo Người có thẩm quyền xem xét, quyết định mời nhà đầu tư xếp hạng tiếp theo vào đàm phán sơ bộ hợp đồng.

   36.2. Nội dung đàm phán sơ bộ hợp đồng:

   a) Đàm phán sơ bộ về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

   b) Đàm phán sơ bộ về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (nếu có) nhằm hoàn thiện các nội dung chi tiết của dự án;

   c) Đàm phán về các nội dung cần thiết khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn