Đầu tư xây dựng cơ sở đóng tàu cá và đóng tàu cá có được hưởng ưu đãi đầu tư không?

26/04/2022

Công ty tôi dự định sắp tới sẽ tiến hành đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực xây dựng cơ sở đóng tàu cá và đóng tàu cá, để bán trong nước cũng như quốc tế. Cho hỏi công ty tôi đầu tư vào ngành nghề này có được hưởng ưu đãi đầu tư, nếu có thì được hưởng những ưu đãi gì? Xin cảm ơn!

  • Đầu tư xây dựng cơ sở đóng tàu cá và đóng tàu cá có được hưởng ưu đãi đầu tư không?
   (ảnh minh họa)
  • - Căn cứ Phụ lục I Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì ngành nghề xây dựng cơ sở đóng tàu cá và đóng tàu cá thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

   - Theo Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật Đầu tư gồm:

   + Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này.

   + Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

   - Theo Khoản 1 Điều 15 Luật đầu tư 2014 thì hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư bao gồm:

   + Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

   + Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

   + Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi công ty bạn đầu tư xây dựng cơ sở đóng tàu cá và đóng tàu cá sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư, các hình thức ưu đãi đầu tư và mức hưởng theo quy định trên và các luật chuyên ngành.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn