Đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân có được xem là dự án quan trọng quốc gia không?

26/04/2022

Cho tôi hỏi đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân thuộc lĩnh vực đầu tư công có được xem là dự án quan trọng quốc gia không?

  • Căn cứ Khoản 2a Điều 7 Luật Đầu tư công 2019 quy định dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

   - Ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

   + Nhà máy điện hạt nhân;

   + Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên.

   Như vậy, việc đầu tư vào nhà máy điện hạt nhân theo quy định được xem là dự án quan trong quốc gia.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn