Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư vấn đầu tư

26/04/2022

Thưa Luật sư Công ty của tôi là cty cổ phần, 100% vốn VN. Cty tôi muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh: Thêm chức năng Tư vấn đầu tư. Vậy về mặt quy định của Pháp luật, cty của tôi cần phải có những điều kiện gì, thủ tục làm như thế nào? Mong sớm có tư vấn của Luật sư

  • Trường hợp bạn muốn bổ sung nghành nghề đăng ký kinh doanh bạn có thể thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư.

   Thành phần hồ sơ cho thủ tục này bao gồm:

   1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

   2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.

   3. Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi nghành nghề đăng ký kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (Có chữ ký của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp hoặc có chữ ký của chủ tọa và thư ký). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ của công ty.

   4. Báo cáo tài chính/Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);

   5. Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

   6. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

   7. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới)

   Thời gian giải quyết thủ tục kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ là 5 ngày làm việc.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn