Đối tượng và nguyên tắc nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào?

26/04/2022

Đối tượng và nguyên tắc nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật.Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin liên quan đến lĩnh vực đầu tư mong được ban biên tập tư vấn. Đối tượng và nguyên tắc nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Huyền (huyen****@gmail.com)

  • Đối tượng được phép nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định tại Điều 21 Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài như sau:

   - Công ty quản lý quỹ.

   - Ngân hàng thương mại.

   Nguyên tắc nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định tại Điều 22 Nghị định 135/2015/NĐ-CP như sau

   - Hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này.

   - Tổ chức nhận ủy thác không được sử dụng vốn nhận ủy thác trái với mục đích, nội dung ủy thác được quy định tại hợp đồng ủy thác đầu tư và quy định tại Nghị định này.

   - Tổ chức nhận ủy thác không được ủy thác lại cho bên thứ ba ở trong nước.

   - Tổ chức nhận ủy thác được hưởng phí ủy thác trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

   - Tổ chức nhận ủy thác có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn tổ chức ủy thác thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo đúng quy định tại Nghị định này.

   Trên đây là quy định về Đối tượng và nguyên tắc nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn