Ngân Hàng Hỏi - Đáp Pháp Luật

Dự án đầu tư chưa có trong quy hoạch có thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi không?

Ngày hỏi:08/10/2019

Bên tôi là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng, theo quy định thì phải thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi, tuy nhiên dự án này chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng thì xử lý thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dự án đầu tư chưa có trong quy hoạch có thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 9 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng như sau:

   - Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014 để trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định dự án, quyết định đầu tư, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 52 của Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

   - Riêng đối với dự án PPP, việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng do cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thực hiện. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập theo quy định của Nghị định này và Nghị định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

   - Đối với các dự án đầu tư xây dựng chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành, Bộ Xây dựng hoặc địa phương theo phân cấp để xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch ngành trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thời gian xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì đối với dự án đầu tư xây dựng chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng thì bên bạn phải thực hiện báo cáo Bộ quản lý ngành, Bộ Xây dựng hoặc địa phương theo phân cấp để bổ sung quy hoạch trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn