Dự án do Trường đại học y quyết định đầu tư thì cơ quan nào thẩm định dự án?

26/04/2022

Cho em hỏi: Bên em đang có 1 dự án công trình cấp 2 do trường đại học Y Hà Nội làm người quyết định đầu tư và làm chủ đầu tư. Trong trường hợp này, Bộ Y tế chỉ phê duyệt chủ trương đầu tư còn đại học Y Hà Nội phê duyệt tất cả các gói thầu ở tất cả các giai đoạn thì thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán công trình sẽ do Bộ xây dựng hay Sở xây dựng làm?

  • *Dự án tiến hành từ nguồn ngân sách nhà nước.

   Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở như sau:

   - Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khác có thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế cơ sơ sở của dự án gồm các dự án sau:

   + Dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư;

   + Dự án nhóm A, B, C do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định đầu tư;

   + Dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên.

   - Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khác có thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế cơ sở của dự án gồm các dự án sau:

   Dự án đầu tư nhóm A, B, C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

   - Sở quản lý xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức thẩm định các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư;

   Như vậy, đối với dự án của bên bạn đang tiến hành mà có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở xây dựng là cơ quan thẩm định dự án, thiết kế cơ sở của dự án (việc Bộ y tế phê duyệt chủ trương đầu tư không quyết định cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án).

   *Dự án tiến hành từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

   Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở như sau:

   - Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án sau:

   + Dự án do Thủ tướng Chính phủ giao;

   + Dự án nhóm A, B, C (trừ các dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) do các cơ quan ở trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc tổng công ty trực thuộc bộ quyết định đầu tư; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên.

   - Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án sau:

   Dự án nhóm B, dự án nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

   - Sở quản lý xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư;

   Như vậy, đối với dự án của bên bạn đang tiến hành mà có nguồn ngoài ngân sách nhà nước thì Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là cơ quan thẩm định dự án, thiết kế cơ sở của dự án (việc Bộ y tế phê duyệt chủ trương đầu tư không quyết định cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn