Dự án nào phải thực hiện giám sát môi trường không khí xung quanh?

26/04/2022

Mình mong muốn được giải đáp 1 số thắc mắc như sau: Công ty mình thuộc nằm trong dự án KCN và chỉ thuộc diện cơ sở phải lập kế hoạch BVMT. Mình muốn hỏi là trong kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ có cần thực hiện quan trắc môi trường không khí xung quanh hay không và nếu cần thì các thông số cần quan trắc sẽ tuân thủ theo yêu cầu pháp lý nào. Mình xin cảm ơn

  • Chương trình giám sát môi trường được quy định cụ thể tại Mục 5.2 Phụ lục 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT như sau:

   Chương trình giám sát môi trường phải được đặt ra cho suốt quá trình thực hiện dự án, được thiết kế theo các giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng, vận hành và giai đoạn khác của dự án (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung giám sát chất thải và giám sát các vấn đề môi trường khác, cụ thể như sau:
   ....

   Giám sát môi trường xung quanh: chỉ áp dụng cho giai đoạn hoạt động của các dự án có phát sinh phóng xạ với tần suất tối thiểu 01 lần/06 tháng; vị trí các điểm giám sát phải được lựa chọn để đảm bảo tính đại diện và phải được mô tả rõ kèm theo sơ đồ minh họa.
   ...

   Yêu cầu:

   - Đối với giám sát chất thải: chỉ thực hiện giám sát các loại chất thải hoặc thông số có trong chất thải mà dự án có khả năng phát thải ra môi trường;

   - Phải thiết kế vị trí lấy mẫu chất thải theo quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành (nếu có);

   - Việc lấy mẫu, đo đạc, phân tích các thông số môi trường phải được thực hiện bởi các đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện;

   - Kết quả giám sát các thông số môi trường phải được đối sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành”.

   Như vậy, căn cứ vào quy định trên nhận thấy, những dự án không phát sinh chất thải phóng xạ thì không cần giám sát môi trường xung quanh.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn