Giai đoạn chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

26/04/2022

Theo quy định của Bộ Xây dựng thì Ban chuẩn bị đầu tư Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh thực hiện trách nhiệm gì trong giai đoạn chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh? Mong nhận được phản hồi!

  • Căn cứ Điều 6 Thông tư 24/2010/TT-BXD quy định về Giai đoạn chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh, cụ thể như sau:

   - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày UBND cấp tỉnh có Ban chuẩn bị đầu tư công bố công khai các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư này, nếu có nhà đầu tư đăng ký tham gia thì Ban chuẩn bị đầu tư thông báo cho các nhà đầu tư biết và báo cáo UBND cấp tỉnh có Ban chuẩn bị đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

   - Căn cứ vào quy định tại các khoản 1 Điều này, Ban chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm lập và phát hành hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Nội dung hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu được lập theo quy định hiện hành.

   - Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất là 20 ngày sau khi hết hạn phát hành hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và được ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn