Gói thầu hỗn hợp có giá trị 1,2 tỷ thì đấu thầu theo hình thức nào?

26/04/2022

Cho mình hỏi:

Đối với gói thầu hỗn hợp có giá trị 1,2 tỷ áp dụng theo hình thức nào, phương thức nào?

  • Gói thầu hỗn hợp có giá trị 1,2 tỷ thì đấu thầu theo hình thức nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về gói thầu quy mô nhỏ trong đó có quy định về gói thầu hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng được xem là gói thầu quy mô nhỏ.

   Do đó theo Khoản 1 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì quy trình lựa chòn nhà thầu quy mô nhỏ thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương II và Chương V của Nghị định này do đó:

   Về phương thức lựa chọn nhà thầu: sẽ thực hiện theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

   Về hình thức lựa chọn nhà thầu sẽ lựa chọn một trong các hình thức sau: chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện.

   Mặt khác, theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định điều kiện về các hình thức lựa chọn thầu đối với nhà thầu có quy mô nhỏ, cụ thể như sau:

   Chỉ định đầu: Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

   + Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

   + Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

   - Chào hàng cạnh tranh.

   Áp dụng cho các gói thầu sau:

   + Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

   + Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

   + Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

   Giá trị gói thầu dưới 5 tỷ.

   Tuy nhiêu theo Khoản 23 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định gói thầu hỗn hợp là là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).

   - Mua sắm trực tiếp. (Không quy định về điều kiện áp dụng)

   Cho nên, đối với gói thầu hỗn hợp với giá trị 1.2 tỷ thực hiện hình thức đấu thầu mua sắm hàng hóa với phương thức 1 túi hồ sơ.

   Và về hình thức lựa chọn nhà thầu bẹn sẽ được lựa chọn một trong các hình thức sau đây: chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn