Hình thức lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn liên tỉnh

26/04/2022

Liên quan đến hoạt động xử lý chất thải rắn liên tỉnh. Anh chị cho tôi biết có những hình thức lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn liên tỉnh nào? Xin chân thành cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 7 Thông tư 24/2010/TT-BXD quy định về hình thức lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn liên tỉnh, cụ thể như sau:

   - Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký tham gia thì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

   - Chỉ định nhà đầu tư trong các trường hợp sau:

   + Dự án cấp bách giải quyết việc xử lý chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh có Ban chuẩn bị đầu tư;

   + Sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này, chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia, hoặc chỉ có một nhà đầu tư đề xuất dự án.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn