Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục trở lại của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Ngày hỏi:04/05/2017

Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục trở lại của trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Thanh Tâm, hiện đang là nhân viên kế toán công ty Y TP. HCM, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục trở lại của trung tâm ngoại ngữ, tin học như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: thanhtam92***@gmail.com

  • Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục trở lại của trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 51 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như sau:

   Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục trở lại gồm:

   - Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

   - Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

   - Biên bản kiểm tra.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục trở lại của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 46/2017/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • điểm d Khoản 3 Điều 51 Nghị định 46/2017/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn