Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP gồm những giấy tờ nào?

26/04/2022

Chào bạn, mình muốn tư vấn về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP theo quy định áp dụng từ 2021. Theo đó thì hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP được quy định thế nào?

  • Điều 16 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP gồm có:

   - Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư.

   - Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư.

   - Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

   - Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

   -Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn