Hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển đổi dự án đầu tư công sang dự án PPP

26/04/2022

Hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển đổi dự án đầu tư công sang dự án PPP gồm những giấy tờ tài liệu gì? Xin cảm ơn!

  • Theo Khoản 2 Điều 27 Nghị định 63/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển đổi dự án đầu tư công sang dự án PPP, cụ thể như sau:

   - Văn bản đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư, trong đó nêu rõ: Lý do, sự cần thiết của việc chuyển đổi hình thức đầu tư; hình thức và phương án chuyển đổi theo quy định tại Điều 26 Nghị định này;

   - Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

   - Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chuyển đổi;

   - Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chuyển đổi;

   - Đối với dự án chuyển đổi thực hiện theo hình thức PPP dự kiến sử dụng nguồn chi thường xuyên hoặc nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công, hồ sơ phải bao gồm văn bản có ý kiến của cơ quan tài chính theo quy định tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn