Học kỹ sư giao thông có được thi chứng chỉ định giá xây dựng không?

26/04/2022

Em không phải học kinh tế xây dựng mà học kỹ sư giao thông - đại học giao thông vận tải. Vậy thì ưm có được thi cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng III không?

  • Học kỹ sư giao thông có được thi chứng chỉ định giá xây dựng không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 5 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm:

   - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

   - Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

   Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

   - Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   Khoản 11 Điều 1 Nghị định này quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng như sau:

   - Hạng III: Đã tham gia thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

   Các quy định nêu trên không đặt ra điều kiện phải học kinh tế xây dựng mới được thi cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

   Như vậy trường hợp bạn học kỹ sư giao thông thì vẫn được thi cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn