Hợp đồng đấu thầu quy định không rõ phần đảm nhiệm của nhà thầu có đúng quy định pháp luật không?

26/04/2022

Cho mình hỏi về nội dung hợp đồng của nhà thầu liên danh sau khi trúng thầu: Các nhà thầu không phân rõ giá trị phần đảm nhận trong hợp đồng mà ghi chung cho cả 03 nhà thầu không đúng với thỏa thuận liên danh trước đó tại hồ sơ dự thầu có đúng pháp luật không?

  • Hợp đồng đấu thầu quy định không rõ phần đảm nhiệm của nhà thầu có đúng quy định pháp luật không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ tại Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định nội dung của hồ sơ dự thầu có nội dung thỏa thuận liên danh (nếu có) - phân chia phần đảm nhiệm.

   Theo Khoản 2 Điều 71 Luật đấu thầu 2013 quy định: Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả đàm phán hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và văn bản thỏa thuận đầu tư.

   Như vậy, nếu hợp đồng bạn ký không quy định rõ phần công việc giữa các thành viên liên danh theo hồ sơ dự thầu là trái quy định pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn