Hủy, gia hạn, sửa đổi thông tin đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/08/2022

Hủy, gia hạn, sửa đổi thông tin đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào? Lập, trình, thẩm định, phê duyệt E-HSMST dự án PPP thực hiện ra sao? Xin được giải đáp thắc mắc trên.

  • 1. Hủy, gia hạn, sửa đổi thông tin đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào?

   Căn cứ Điều 17 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định hủy, gia hạn, sửa đổi thông tin đã đăng tải như sau:

   Việc hủy, gia hạn, sửa đổi thông tin đã đăng tải được thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng.

   2. Lập, trình, thẩm định, phê duyệt E-HSMST dự án PPP thực hiện ra sao?

   Theo Điều 22 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT (Có hiệu lực từ 01/08/2022) quy định lập, trình, thẩm định, phê duyệt E-HSMST dự án PPP như sau:

   1. Lập, trình, thẩm định, phê duyệt E-HSMST:

   Bên mời thầu tổ chức lập E-HSMST trên Hệ thống. Sau khi lập E-HSMST, bên mời thầu trình cơ quan có thẩm quyền để cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt E-HSMST. Việc phê duyệt E-HSMST được thực hiện không qua mạng.

   2. E-HSMST phải bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết để làm cơ sở cho nhà đầu tư chuẩn bị E-HSDST. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu đăng tải E-HSMST không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không rõ ràng so với E-HSMST được phê duyệt dẫn đến gây khó khăn cho nhà đầu tư trong việc chuẩn bị E-HSDST thì cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu phải sửa đổi, bổ sung E-HSMST cho phù hợp và tiến hành đăng tải lại E-HSMST.

   3. Bảng dữ liệu, tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm trong E-HSMST được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống. Cơ quan có thẩm quyền, bên mời thầu không được đính kèm các file yêu cầu khác về bảng dữ liệu, tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm trong E-HSMST. Bảng dữ liệu, tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm không phải là bản được số hóa dưới dạng webform sẽ không được coi là một phần của E-HSMST và nhà đầu tư không phải đáp ứng các yêu cầu này.

   4. Trường hợp E-HSMST có các nội dung dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng thì bên mời thầu không được loại bỏ E-HSDST không đáp ứng các nội dung này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn