Khi chủ đầu tư ủy thác QLDA cho Ban QLDA thì khi xảy ra sai sót ai chịu trách nhiệm?

26/04/2022

Trong một công trình chủ đầu tư không có chuyên môn về xây dựng mới ủy thác QLDA cho Ban QLDA chuyên ngành khu vực, nhưng để xảy ra sai sót về khối lượng, giá trị nghiệm thu thanh toán, đến khi kiểm toán vào cuộc phát hiện. Như vậy trách nhiệm sai sót là của chủ đầu tư hay của Ban QLDA. Sau khi ký hợp đồng Ủy thác với Giám đốc ban QLDA khu vực mới phân công cho cán bộ kỹ thuật làm giám đốc quản lý dự án của riêng công trình nói trên vậy trách nhiệm sai sót sẽ thuộc về ai, giám đốc Ban QLDA khu vực hay giám đốc ban QLDA của công trình đó?

  • Theo Điểm c Khoản 2 Điều 68 Luật xây dựng 2014 quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư công trình xây dựng, cụ thể như sau:

   "Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các thông tin, tài liệu được cung cấp cho tư vấn khi lập dự án; trình dự án với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật."

   Mặt khác tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 16/2016/TT-BXD quy định mối quan hệ Ban QLDA và chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án, cụ thể như sau:

   - Thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết và theo quy định của pháp luật có liên quan; chịu sự kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án nhận ủy thác quản lý dự án;

   - Tiếp nhận, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng và tạm ứng, thanh toán, quyết toán với nhà thầu theo ủy quyền của chủ đầu tư;

   - Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án của chủ đầu tư theo ủy quyền và theo quy định của pháp luật có liên quan;

   - Phối hợp với chủ quản lý sử dụng công trình khi lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng và nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành vào vận hành, sử dụng (kể cả việc bảo hành công trình theo quy định);

   - Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng; quản lý công trình xây dựng hoàn thành trong trường hợp chưa xác định được chủ quản lý sử dụng công trình hoặc theo yêu cầu của người quyết định đầu tư

   Như vậy, khi có sai sót về khối lượng, giá trị nghiệm thu thanh toán người chịu trách nhiệm đầu tiên là Chủ đầu tư, sau đó nếu Ban quản lý dự án thực hiện sai quy định trong nội dung hợp đồng ủy thác thì sẽ có trách nhiệm trước chủ dự án.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn